Australija - viza

Kako do vize?

Mi Vam možemo pomoći i olakšati Vam put do dobijanja Vaše vize.
Visitor viza (subclass 600)
Ukoliko planirate da putujete i posetite Australiju, biće vam potrebna viza. U ponudi agencije Anglosfera je kompletna usluga popunjavanja formulara svim osobama koje žele da apliciraju za razne tipove Australijskih viza. Takođe ukoliko želite možemo vam uraditi rezervaciju za avionsku kartu kao I dati sve druge detalje vezane za vaš put do Australije.
Turistička viza Visitor visa
Omogućava turističku ili poslovnu posetu Australiji na period od 3, 6 ili 12 meseci

Tipovi "Visitor" vize

  • Turistička poseta
  • Poslovna poseta
  • Sponzorisana porodična poseta

Opširnije

Turistička poseta - Za ovaj tip vize aplicirate ukoliko putujete u Australiju radi odmora, rekreacije, posete porodici ili prijateljima ili u druge svrhe koje ne uključuju posao ili medicinski tretman. Morate biti van Australije kada aplicirate i u trenutku kada vam stigne odgovor na aplikaciju.
Poslovna poseta - Za ovaj tip vize aplicirate ukoliko putujete u Australiju zbog kraće poslovne posete. Ovo uključuje generalne poslovne obaveze, pregovore ili učešće na konferencijama. Morate biti van Australije kada aplicirate i u trenutku kada vam stigne odgovor na aplikaciju.
Sponzorisana porodična poseta - Za ovaj tip vize aplicirate ukoliko idete u posetu bliskoj rodbini ili članu porodice u Australiji koji je državljanin ili stalni rezident Australije i koji će vas sponzorisati za ovu vizu. Uslovi za ovaj tip su nešto rigorozniji u odnosu na turističku posetu i potrebno je da sponzor uplati depozit za ovu vizu koji se vraca kada aplikant napusti zemlju.

Cena takse i uslovi

Taksa za obradu aplikacije iznosi 140₳ dok usluga agencije iznosi 7000 RSD. Vreme procesiranja vize varira od 2 do 4 nedelje.
Nijedna turistička viza ne dozvoljava da radite u Australiji, ali postoji mogućnost da studirate na nekom kursu koji traje do 3 meseca, koji dozvoljavaju rad.