Esta aplikacija

Esta aplikacija

Popunjavanje esta aplikacije

Ako ste državljanin bilo koje zemlje koja spada pod Visa Waiver Program američke vlade, nije neophodno da aplicirate za vizu u ambasadi SAD-a kako biste turistički posetili Ameriku u trajanju do 90 dana ili izvršili tranzit kroz teritoriju SAD-a. Posetioci koji putuju pod Visa Waiver Programom moraju se prijaviti za ovlašćenje za putovanje pre njihovog odlaska u Sjedinjene Države, odnosno popuniti ESTA aplikaciju.

ESTA označava "Elektronski sistem za autorizaciju putovanja".
ESTA je sistem za prijavljivanje na mreži koji je razvila vlada Sjedinjenih Američkih Država kako bi izvršila preliminarnu proveru putnika pre nego što im se odobri ulazak u Sjedinjene Države.