Prevod dokumenata

Stručan prevod dokumenata

Prevod dokumenata od strane stručnih tumača

Prevod je često kritična tačka u procesu apliciranja za vizu. Svaki neadekvatan prevod dokumenta smanjuje šansu za dobijanje vize. Nemojte rizikovati da budete odbijeni samo zato što prevod nije urađen u skladu sa zahtevima ambasade i pravilima i normama za sudsko prevođenje.

Savetujemo da prevode poverite nekome sa iskustvom u tom poslu. Naši saradnici su profesionalni prevodioci i sudski tumači imaju dugogodišnje iskustvo u prevođenju dokumenata za različite vrste viza i dobro su upoznati sa zahtevima i propisima ambasada razlicitih država, svi imaju profesionalan pristup radu sa poverljivim dokumentima. Sudski tumač je lično odgovoran za tačan i precizan prevod i u obavezi je da čuva poverljivost podataka.