Američka viza

Kako do vize?

Mi Vam možemo pomoći i olakšati Vam put do dobijanja Vaše vize.
Drzavljanima Republike Srbije neophodna je viza za ulazak na teritoriju Sjedinjenih Americkih država(SAD). U ponudi agencije Anglosfera je kompletna usluga popunjavanja formulara kao i zakazivanje intervjua svim osobama koje žele da apliciraju za vizu za USA. Takođe agencija nudi usluge rezervacije avionskih karata kao i pružanje svih informacija vezanih za vaš put do USA.

Usluga podrazumeva

  • Popunjavanje on-line elektronskog obrasca – DS 160
  • Izrada naloga na sistemu za zakazivanje intervjua
  • Izdavanje naloga za plaćanje troškova viziranja
  • Zakazivanje intervjua u Ambasadi SAD-a u Beogradu
  • Saveti oko kompletiranja dokumentacije kao i detaljna priprema

Kako do vize?

Službenici uglavnom traže informacije o čvrstim vezama sa zemljom boravka podnosioc azahteva – kao što su porodične veze ili zaposlenje, koje predstavlj aju neku vrstu garancije da će se putnik vratiti u svoju zemlju posle posete SAD-u. Iako službenik ne mora da zatraži dokumentaciju, podnosioci zahteva mogu da donesu relevantnu dokumentaciju i da je prilože ako se to od njihzatraži. Formular DS 160 predstavlja elektronsku aplikaciju za američku vizu. Da bi se ova aplikacija popunila potrebno je da se u nju unese digitalna slika kao i vaši lični podaci. Molimo imajte u vidu da je odobravanje/neodobravanje viza isključivo u nadležnosti konzularnog odeljenja Američke ambasade. Naša uloga je posrednička i savetodavna. Svaka od zakazanih stranaka u obavezi je da na svoj viza intervju ode lično poštujući zakazano vreme, a u slučajevima ne pojavljivanja na intervju sredstva uplaćena na imetroškova viziranja i naših konsultantskih usluga nisu refundabilna.

Cena takse

Cena takse za viziranje je 160$ dok je cena naše usluge 4000 RSD